Shree Reliance Gems Co., Ltd.

 

1249 Gems Tower, 34th Floor 211C
49/3 Charoen Krung Road
Bangkok 10500 Thailand
 
Phone: +66 2233 3240
            +66 81 8444656 (Yogi Raj Tak)